Order
Placering av order kan endast göras via vår hemsida (modulgarage.se) antingen genom att beställa produkter som är direkt tillgängliga utanför vårt offert system eller genom att acceptera och beställa via en offert inom dess giltighetsperiod.
Efter beställning har lagts kommer du att få en orderbekräftelse via e-post, och från mottagandet av detta ingås ett bindande avtal mellan dig och Svenska Byggsatser AB.

Betalning
Vi  skickar fakturan via e-post så snart din order har packats  och är klar för leverans.
Betalningsfrist 10 dagar från fakturadatum.
Betalningar görs till vårt bankgiro 496-0514.
Påminnelseavgift på kr. 60 samt dröjsmålsränta på 8% tas ut vid försenad eller utebliven betalning.
Oftast delas leveransen upp i huvudleverans (angett som leverans i orderbekräftelse) och en eller fler delleveranser, t.ex. takpannor och isolering, som av praktiska skäl levereras direkt från tillverkares fabrik och i flesta fall levereras efter mottagandet av huvudleveransen.
Fakturans förfallotid gäller alltid huvudleveransen.

Vi förbehåller oss rätten att ta kreditupplysning.
Påminnelseavgift på kr. 60 samt dröjsmålsränta på 8% tas ut vid försenad eller utebliven betalning.

Återbetalning
Om återbetalning är aktuell, så görs detta till ditt bankkonto. Återbetalning sker inom 20 arbetsdagar från att vi har godkänt din retur.

Priser
Priser anges alltid inklusive moms

Frakt
Din beställning levereras av fast väg mot gällande fraktpris.
Leveransen genomföras med lämplig fraktbil eller kranbil, och köparen ansvarar för att framkomlighet finns för lastbilstransport till byggarbetsplats och köparen tillhandahåller själv lämplig maskin (truck, traktor eller liknande avlastare) för lossning, om inte annat har avtalats.
Leveransen packas och lastas så det går att lossa med pallgafflar.
Finns det inte framkomlighet för transporten, vill det kunna bli möjligt i enlighet med chaufför och mottagare att lossa så nära leveransadress som möjligt. Är detta inte möjligt vill leveransen istället levereras och lossad på närmaste fraktcentral, och merkostnad för lossning samt användning av fraktcentral vill faktureras köparen.
I fall att leveransen tvingas till fraktcentral vill leveransen efter lossning anses vara färdigställd, sedan måste köparen ta kontakt med fraktcentral för utkörning. Kostnader för utkörning från fraktcentral faktureras köparen.

Leverans
I orderbekräftelsen, som du får via e-post efter ordern har lagts, anger vi planerad leveransdatum som är ungefärlig 1-3 dagar från att det hämtats ut från fabrik, beroende på fraktavstånd samt speditörens fraktlogistik.
Du får ett meddelande via e-post så snart leveransen har hämtats ut och på vägg från fabriken, samt kontaktuppgift till speditören.
Om planerad leveransdatum ändras vill du alltid bli informerat om detta.
Vi rekommenderar att du inte bokar in hantverkare förrän det har kontrollerats att rätt och allt material har levererats och att inga skada har uppstått under transporten.
Svenska Byggsatser AB ersätter inte för extra kostnader till avbokning av hantverkare, hyresmaskin etc. om leveransen har försenats, produktionsfel eller till följd av materialskada under transporten.

Reklamation
Svenska Byggsatser AB tillämpar Konsumentköplagen (1990:932) gällande reklamationer. Köparen har alltid tre år på sig att reklamera ett ursprungligt fel. Vid mottagandet av leveransen måste köparen kontrollera att leveransens innehåll är korrekt med följesedeln och orderöverenskommelsen. vid avvikande från detta ska köparen kontakta Svenska Byggsatser AB.
Köparen förbinder sig, inom 60 dagar från leverans mottagandet om det upptäcks bristfälligt material i leveransen, att anmäla detta till Svenska Byggsatser AB, som snabbt gör en bedömning, och vid behov byter, kompletterar eller på annat sätt kompenserar för felaktigt eller trasigt material utan kostnad för köparen.
Om inte annat har bestämts ska köparen skydda och hålla skadat eller tvivelaktigt material utan ytterligare bearbetning tills vi har möjlighet att inspektera och ge råd om disposition av sådana material. Under inga omständigheter skall något material återlämnas, omarbetas, eller skrotas av köparen utan skriftligt tillstånd från Svenska Byggsatser AB.

Transportskada
Kontrollera alltid material och emballage noga vid mottagandet. Synliga transportskador på emballage och material, skall alltid anmälas till chauffören och noteras på frakthandlingarna.
Dolda transportskador ska anmälas till Svenska Byggsatser AB senast 72 timmar från mottagandet, annars är det ej längre möjligt att få transportskada ersättning. Ta alltid foto av skadat emballage innan det packas upp för kontroll av eventuell materialskada. Skadat emballage sparas under utredning av transportskadan.

Avbeställning
Vid avbeställning av redan bekräftat order, debiteras 50 % av ordervärdet.
Vid redan levererat order, debiteras dessutom samtliga och verkliga fraktkostnader rörande hela ordern.

Ansvar
Efter leverans mottagandet övertar köparen allt ansvar for korrekt hantering enligt monteringsbeskrivningar som ingår i leveransen.

Garanti
Svenska Byggsatser AB tillämpar ett års garanti på alla köp enligt Konsumentköplagen. Förutom den obligatoriska garantin lämnar vi i samarbete med våra leverantörer en förlängd garanti på helt upp till 30 år på vissa produkter. Garanti specifikationen ingår i leveransen och gäller från leveransdatum. Spara din faktura som garantibevis.

Tvist
Eventuell uppstått tvist vill bli försökt löst på bästa sätt mellan köparen och Svenska Byggsatser AB. Är det ej möjligt att lösa ska det avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.

Force majeure
Svenska Byggsatser AB ansvarar inte för avbrott eller förseningar i tillverkningen och leveransen som orsakas av exempelvis brand, översvämning, arbetskonflikt, strejk eller liknande som står utanför vår kontroll. I sådana fall kan vi tvingas förlänga leveranstiden eller annullera ordern, helt eller delvist.

Copyright
Allt material på vår hemsida (modulgarage.se) är copyrightskyddat. För att använda material från vår hemsida krävs ett skriftligt tillstånd från Svenska Byggsatser AB.

Kontakta oss

Skicka oss ett meddelande och vi kommer tillbaka till dig så snart som möjligt

Inte läsbar? Ändra text. captcha txt
0

Börja skriva och tryck på Enter för att söka